Think Blue.

Att spara energi och leva mer resurssnålt har aldrig varit enklare—eller så roligt. Alla kan delta och göra skillnad varje dag.

Mer om Think Blue.

Think Blue är mer än en tankeställare; det är ett sinnestillstånd . Det är en global uppmaning till handling —hållbar ekologisk handling..

Bränslebesparande tips

Att spara bränsle är bra för miljön, för att inte tala om plånboken. Använd dessa tips för att spara drivmedel och tillgångar.

*) Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp redovisas vid blandad körning i enlighet med EG-direktivet 1999/94/EG. Värdena avser inte ett specifikt fordon utan syftar till att kunna jämföra olika fordonstyper.
Förutom bränsleeffektiviteten har körsättet och andra faktorer som bilens utrustning samt klimatförhållanden betydelse för den faktiska bränsleförbrukningen och mängden koldioxidutsläpp. Koldioxid är en av de växthusgaser som bidrar mest till växthuseffekten. Broschyren "Nybilsguiden om bränsleförbrukning och vår miljö" som utges av Konsumentverket och som bl.a innehåller uppgifter om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp hos alla personbilsmodeller kan erhållas gratis på varje försäljningsställe. En nätversion av nybilsguiden samt mer information om EU Körcykeln som ligger till grund för bränsleförbrukningsmätningen finns på Konsumentverkets hemsida: www.konsumentverket.se.

1) Polo BlueMotion
Bränsleförbrukning l/100 km: stadskörning 4,0 / landsvägskörning 2,9 / blandad körning 3,3
CO2-utsläpp vid blandad körning: 87 g/km

2) Golf BlueMotion
Bränsleförbrukning l/100 km: stadskörning 4,7 / landsvägskörning 3,4 / blandad körning 3,8
CO2- utsläpp vid blandad körning: 99 g/km.

3) Passat BlueMotion
Bränsleförbrukning l/100 km: stadskörning 5,2 / landsvägskörning 3,8 / blandad körning 4,3
CO2- utsläpp vid blandad körning: 113 g/km
Effektivitetsklass: A

4) Touareg Hybrid
Kraftstoffverbrauch l/100 km: stadskörning 8,7 / landsvägskörning 7,9 / blandad körning 8,2
CO2 - utsläpp vid blandad körning: 193 g/km